Kontakt

Arte Creatura Teatr Muzyczny

biuro i korespondencja:

Arte Creatura Jarosław Wewióra
ul. Kopaniny 2a, 43-175 Wyry
NIP: 644-298-29-83 Regon: 240192350

osoby do kontaktu:

Jarosław Wewióra – dyrektor teatru, właściciel firmy

e-mail: poczta@artecreatura.art.pl

Maria Czempka-Wewiora – promocja
promocja@artecreatura.art.pl