Kontakt

Arte Creatura Teatr Muzyczny

korespondencja:

Arte Creatura Jarosław Wewióra ul. Kopaniny 2a, 43-175 Wyry NIP: 644-298-29-83 Regon: 240192350
osoby do kontaktu:

Jarosław Wewióra – dyrektor

e-mail: poczta@artecreatura.art.pl

Maria Czempka-Wewiora – promocja

artecreatura@gmail.com